Rensning av ventilation och filterbyten

I ventilationskanaler samlas med åren mycket damm och andra partiklar från luften som cirkulerar i bostäder,skolor och andra fastigheter. Om kanalerna inte rensas regelbundet försämras cirkulationen väsentligt och effektiviteten i värmeanläggningen försämras.Smutsiga luftkanalssystem och fläktar orsakar hälsoproblem så som allergi och ökad energiförbrukning samt ökar brandrisken i våra kök.
Ventilationskanaler bör rensas vart tredje till vart sjätte år beroende på ventilationssysytemets kondition.
Anläggning med mekanisk ventilation rekommenderas att totalrensas vart tredje år medan hus med självdrag bör rensas minst vart sjätte år.
M Ventilation AB utför rensing av ventilationskanaler,bytte av filter. Om du önskar kan vi erbjuda ett rensningsavtal. Då håller vi reda på när det är dags att rensa igen och byta filter för er hälsa och ert inomhusklimat.

Rot-avdrag kan användas vid rensning av kanaler, det har beslutats enligt sensate samtal med SKV.