Håltagning

Vi arbetar åt privatkunder där vi bland annat erbjuder rotjobb men ävenmot mindre företag.
Främst är håltagningen som vi utför i tegel upp till 168mm